::: مجتمع صنایع    2500 واحدی پارچین

::: صنایع مهمات سازی پارچین (شهید صنیع خانی ـ باکری)

:::  مجتمع پروژه جم (بوشهر)

::: دانشگاه ملی تبریز

::: بیمارستان کودکان سرطانی محک  (دارآباد)

::: مجتمع پروژه  برج اوج (الهیه تهران)

::: هتل کوثر رامسر

 دانشگاه آزاد واحد تحقیقات و :::  علوم انسانی (درکه)

:::  نیروی دریایی ارتش (کوهک تهران)

:::  مجتمع تقویت فشار گاز زرین شهر اصفهان

::: بیمارستان امام خمینی تبریز

:::  مجتمع آزاد تجاری کاسپین واحد (انزلی و جلفا)

::: برج مینا (میدان محسنی)

::: برج ابریشم (الهیه تهران ـ 

::: کارخانه ها و باز سازی واقع در آذربایجان شوروی (باکو)

::: بیمارستان صارم شهرک اکباتان

::: بیمارستان اعصاب و روان شیراز

:::  دانشکده علوم فنون زرهی شیراز

:::  دانشگاه آزاد مرودشت

::: آموزش و پرورش ناحیه 1 استان فارس

:::  پروژه 110 صنایع شیراز

::: پروژه بتاجا (بنیاد تعاون ارتش جمهوری اسلامی ایران) گرگان

:::  پروژه میثاق بتاجا (بنیاد تعاون ارتش جمهوری اسلامی ایران) گرگان

:::  پروژه شهید صیاد شیرازی بتاجا (بنیاد تعاون ارتش جمهوری اسلامی ایران") گرگان

:::  دانشگاه آزاد علی آباد گرگان

:::  مجتمع پروژه 120 واحدی بنیاد مسکن گرگان

 

 

 

mail 1 : info@sahbakenitex.com

mail 2 : contact @sahbakenitex.com

mail 3 : sahbakenitex@yahoo.com

 

 

 

 

Copyright 2007 - 2008, Sahbakenitex co All rights reserved 

Powered by :  7orang.com